ชื่นชมพนักงานและคนขับ 140-5-90014

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มุ่งหน้าอู่แสมดำ ช่วยเหลือผู้ตาบอดลงรถด้วยใจ ลงรถเมล์มาเจอพี่วินก็น่ารักช่วยพยุงเดินขึ้นฟุตบาตอีก ตอนเช้าๆ เจออะไรแบบนี้ช่างชื่นใจเหลือเกิน

ชมเชย เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.