ชื่นชมพนักงานเก๋บค่าโดยสารสายa1

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ดิฉันโดยสารรถสายa1จากสนามบินดอนเมือง มายังbtsหมอชิต ช่วงบ่ายโมงคนเยอะมากเจอพนักงานเก็บค่าโดยสารชื่อคุณ พรศิริ อัธยาศัยดีมากทักผู้โดยสาร หน้ายิ้มตลอดเวลาเลยให้น้ำดื่มแทนคำขอบคุณที่เขาตั้งใจทำงานมาก ประทับใจจริงๆคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย A1 คนดั่งกล่าว ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ