ชื่นชมพนักงานเก็บเงิน 510

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานเก็บเงินบนรถ 510 สีฟ้า ชื่อพัชรี โนลือชา พนักงานพูดจาเพราะ ไม่กระโชกโฮกฮาก ยิ้มแย้มแจ่มใส เห็นแล้วสบายหูสบายตาค่ะ ควรให้เป็นอบบอย่างของพนักงงานคนอื่น

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.510 พกส.มีกิริยาวาจาสุภาพนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ทราบและเชิดชูความดีที่พนักงานได้กระทำไว้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ