ชื่นชมพนักงานเก็บเงิน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานงานเก็บเงินชาย บริการดีมากค่ะ พูดจาดี ทำตัวดี บอกทุกป้าย ชื่นชมค่ะ เลขทะเบียน 16-1915 สาย 145

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ