ชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย12

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานกระเป๋ารถเมลล์ พูดจาไพเราะกับผู้โดยสาร. ผู้โดยสารขึ้น-ลง พนักงานพูดจาขอบคุณ ยิ้มแย้มแจ่มใส น่าชื่นชมค่ะ ทะเบียน I -8721

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ