ชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 203

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสาร รถเมล์สาย 203 หมายเลขข้างรถ 7-50271 ทะเบียนรถ 12-0571 ไม่แน่ใจว่าชื่อคุณสมใจ มั้ย เห็นชื่อไม่ชัดค่ะ มีมารยาทดี เอ่ยขอโทษผู้โดยสารทุกคนก่อนเก็บเงิน ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.