ชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 26

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ช่วงเวลาประมาณ 06.45 ผมได้นั่งรถเมล์ปรับอากาศสาย 26 หมายเลขข้างรถ 2-70131 จากป้ายรามอินทรา กม.6 ไปลงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ครับ พนักงานเก็บค่าโดยสารชื่อ นางสาว พลอยไพลิน พวงมาลัย พนักงานท่านนี้บริการได้อย่างดีเยี่ยมครับ พูดจาสุภาพ บอกป้ายให้ผู้โดยสารทุกป้าย คอยดูแลผู้โดยสารอย่างดี และแต่งกายถูกระเบียบของ ขสมก. ครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้พนักงานท่านนี้และขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไปครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ