ชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 180

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย180 หมายเลขข้างรถ4-40499 ทะเบียน12-0709กทม. พนักงานพูดไพเราะ สุภาพเรียบร้อย ตอนผู้โดยสารขึ้นก็พูด"เชิญครับ" ตอนทอนเงินและตอนผู้โดยสารลงก็พูด"ขอบคุณครับ"ทุกครั้ง ขานป้ายเกือบทุกป้าย ดีมากๆเลยครับ วันที่ใช้บริการ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 13.00น.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.