ชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ได้ใช้บริการเวลาประมาณ 18.20 น.รถสาย 7 จากหัวลำโพงไปคลองขวาง หมายเลขเลขรถจำไม่ได้เนื่องจากมืดมาก โดยมีพนักงานเก็บค่าโดยสารชื่อ นส.ธนพร เจือจันทร์หอม ทำหน้าที่ได้ดีค่ะ พูดจาไพเราะ และควบคุมอารมณ์ได้ดีแม้ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการมากก็ตาม คนแน่นเต็มรถ แต่ผู้โดยสารได้ลงทุกป้ายอย่างปลอดภัย ขอบคุณอีกครั้งค่ะ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ ขอชื่นชม^^

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ