ชื่นชมพนักงานเก็บค่าดดยสาร สาย 84ก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวาน 17 มี.ค.64 กลับบ้านเวลาประมาณ 16.40 ขึ้นรถสาย 84ก เลขข้างรถ 6-50176 จากนันยางบางแค ให้เงินค่าโดยสาร แต่เราทำเหรียญหล่น กลิ้งไป ก็จะให้ใหม่ แต่ พนง.ชาย บอกไม่ต้องครับ เราก็เกรงใจเค้า แต่เค้าก็บอกไม่เป็นไรตลอด เท่าที่สังเกตุ เวลามีผู้โดยารขึ้นมา ก็จะบอก สวัสดีครับ ตลอด รู้สึกชื่นชมในนิสัยการให้บริการและอัทธยาศรัย ของพนักงานท่านนี้ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.