ชื่นชมพนักงานสาย 84

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่21/7/62 เวลาประมาณ 17.45 น. โบกรถสายแอร์ส้ม สาย84 บริเวณใกล้เดอะ มอลล์บางแค หมายเลข 6-55094 รถจอดรับตรงป้ายแม้ ผู้โดยสารขึ้นคนเดียว (ประทับใจเพราะปกติโดน 84 ไม่จอดรับผู้โดยสารบ่อยมาก) พอขึ้นไป พนักงานขับรถ กล่าวสวัสดีผู้โดยสารขึ้นใหม่ทุกครั้ง และ เมื่อมีผู้โดยสารลง ก็กล่าวขอบคุณทุกครั้ง พนักงานขับรถสุภาพปลอดภัยมาก และคอยเตือนให้ผู้โดยสาร จับราวจับตลอดเวลา เหลือบมองป้ายที่ติดรถ เขียนขื่อพนักงานขับรถว่า คุณเจษฏา แผ่นทอง (ถ้ามองไม่ผิดนะคะ)​ และขอชื่นชมพนักงานเก็บเงิน คอยบอกทางผู้โดยสารตลอดการเดินทาง ทำให้มั่นใจว่า ลวไม่ผิดแน่นอน คอยสวัสดีและขอบคุณผู้โดยสารตลอดและมีความสุภาพมาก แต่เสีย​ายพยายามมองป้ายชื่อที่ตอดเสื้อแต่มองไม่เห็น แต่เป็นคุณป้าวัยกลางคน ผมสั้นซอย ใส่แว่นตา ร่างไม่สูงมาก นิ้มแย้มตลอดเวลา อยากขอชื่นชมพนักงานทั้ง2 ท่านมากค่ะ ทำให้ภาพลักษณ์ ที่เคยคิดว่าไม่ดีของ84 ดีขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ