ชื่นชมพนักงานสาย 129

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ใช้บริการรถเมล์ สาย 129 ในวันที่ 1 กพ 2561 เวลา 07.30 น จาก ป้ายฝั่งตรงข้าม วิภาวดี ซ.3 ไปยัง ศูนย์ไบเทคบางนา เลขที่ตั๋ว 8679428-8679429 ขอชื่นชมพนักงานขับรถและโดยเฉพาะ พนง.เก็บค่าโดยสาร 1.พนง.ขับรถสุภาพ ใช้ความเร็วในอัตรที่ดี และจอดรถที่ป้ายอย่างถูกต้อง 2.พนง.เก็บค่าโดยสาร เป็น ผญ ผมยาว มีการพูดจาที่สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส 3.แนะนำที่นั่งให้แก่ ผู้โดยสารแบบดีเยี่ยม ใส่ใจถึงขั้นรายละเอียดการวางขาของผู้โดยสาร ว่าที่นั่งใดนั่งสบาย 4.สามารถจำผู้โดยสารได้ ว่ามาใช้บริการบ่อย ชอบนั่งตรงไหน ทั้งนี้ขอชื่นชมพนักงานท่านดังกล่าว ต้องขอภัยไม่ทราบชื่อ ไปยังหัวหน้าและผู้บริหารของ ขสมก. ถึงพฤติกรรมที่น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานท่านอื่นๆให้ปฎิบัติตามต่อไป ถ้าเป็นไปได้อยากรับทราบด้วยวิธีการใดก็ได้ว่า พนง.ท่านดังกล่าว ได้รับทราบและเห็ฯการขื่นชมนี้ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ