ชื่นชมพนักงานสายปอ.84

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อเวลาประมาณ 15:50 ได้ใช้บริสายปอ.84 เลขข้างรถ 6-56064 พกส.ผู้หญิงและพขร.ผู้ชาย ไม่ทราบชื่อ บริการผู้โดยสารดีมาก พกส.พูดสวัสดีค่ะ-ขอบคุณค่ะ และปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการนับจำนวนผู้โดยที่ขึ้น-ลงรถตลอดเวลา จึงขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องชื่นชมไปยังพขร. และ พกส.ทั้ง 2 ท่านนี่เพื่อเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ต่อไปครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.