ชื่นชมพนักงานขับรถ ปอ. 8

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานขับรถ ปอ. 8 ทะเบียน 14-0538 ขับจากอารีย์ไปร่มเกล้า วันศุกร์ที่ 10 กพ. 2560 เวลาประมาณ 16.45 น. ขับรถไม่หวาดเสียว ชิดซ้ายตลอด ขับไม่ข้าและไม่เร็วเกินไป จอดตรงป้ายรถเมล์ ไม่ก่อนป้ายและไม่เลยป้าย และไม่จอดแช่ที่ป้ายนานๆเพื่อรอลูกค้า ซึ่งเหมาะสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีต่อพนักงานขับรถทุกคนทั้งของ ขสมก. และรถร่วม

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ชมเชยพนักงานประจำรถสาย ปอ.8นั้นต้องขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ