ชื่นชมพนักงานขับรถและกระเป๋ารถเมล์สาย 62

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดิฉันเป็นผู้ใช้บริการรถเมลล์สาย 62 หมายเลขข้างรถ 4-40400 ทะเบียน 11-9725 นั่งจากสวนพลูมายังอนุสาวรีย์ชัย ขอชื่นชมผู้ขับรถเมล์และกระเป๋ารถเมล์ที่ให้บริการเป็นอย่างดีและขับรถด้วยความสุภาพ ขณะเดินทางได้มีฝนตกสาดเข้ามายังที่นั่งผู้โดยสาร ก็ได้รับความช่วยเหลือในการปิดกระจกและดูแลที่นั่งเป็นอย่างดี และทุกครั้งที่ผู้โดยสารลงรถจะแจ้งให้ระวังรถและขอบคุณทุกครั้ง ต่างจากรถเมล์สายอื่นๆ ที่เคยนั่งมา จึงอยากเรียนแจ้งเพื่อบริษัทเห็นถึงการกระทำอันดีชอบของพนักงานทั้งสองท่านและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ