ชื่นชมพนักงานขับรถและกระเป๋ารถเมล์สาน543

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ผเอิญทำกระเป๋าตังค์ตกบนรถเมล์ ขอขอบคุณพนักงานขับรถและกีะเป๋ารถเมล์สาย543มากเลยนะคะที่เก็บไว้ให้ค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ