ชื่นชมพนักงานขับรถและกระเป๋ารถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ครีมแดงสาย 97 เลขรถ 11-9240 หรือ 7-50307 ขากลับนนทบุรี เวลาประมาณ 15.00-15.30 น.มีผู้โดยสารหญิงและมีเด็กลงป้ายกรมทหารแถวประดิพัทธ์ ผู้โดยสารจะลุกขึ้นยืนขณะรถวิ่งแต่พนักงานทั้งสองท่านบอกให้นั่งก่อนได้ไม่ต้องรีบ เดี๋ยวจะจอดให้ลง และตอนลงก็ช่วยประคองผู้โดยสารลง ขอชื่นชมพนักงานทั้งสองท่านมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ