ชื่นชมพนักงานของรถเมล์สาย156

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ประทับใจพนักงานขับรถผู้หญิงขับรถดีมากปลอดภัย และพนักงานเก็บเงินมีมารยาท ดูแลผู้โดยสารดีมากค่ะ(ชื่อกัลยานี) (วันที่7กพ63จำทะเบียนรถไม่ได้ค่ะ แต่มาลงตรงอินทรารักษ์เวลา14.18)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.