ชื่นชมพนง.เก็บเงินสาย84

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ดูแลคนขึ้น ลงรถดี เสียงดังฟังชัดแต่ไม่ก้าวร้าว ฟังแล้วสดใสดีคะ

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้เเจ้งชมเชยพนักได้ถูกว่าเป้นคนไหนของรถประจำทางสาย 84 ต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ