ชื่นชมพนง.ขับรถและพนง.เก็บเงินสาย 139

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนง.ขับรถและพนง.เก็บเงินสาย139-3 ทะเบียน12-7397กทม. พนง.ขับรถ ขับรถดีมากเลยครับ พนง.เก็บเงินพูดจาเพราะมาก ดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสารดีมากครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ