ชื่นชมพกส.สาย 525 2-80163

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ 12/2/63 เวลาประมาณ 7.10น. ผมขึ้นรถสาย 525 2-80163 พอผมเดินถึงที่นั่งก็ได้ยินเสียงดังตึ้ง! มีน้องนักเรียนสะดุดบันไดล้มครับ ป้าพกส.คนนี้รีบหายาให้น้องทา ดูแลน้องดีมากๆครับ พอทายาเสร็จป้าพกส.ก็หาผ้าสะอาดให้น้องเช็ดมือที่เปื้อนยาทาด้วยครับ น่าชื่นชมมากๆครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.