ชื่นชมบริการรถเมล์สีส้ม สาย 520(12-5450)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานขับรถและพนักงานเก็บเงินรถเมล์สาย 520 ค่ะ พนักงานเก็บเงินให้คำแนะนำและพูดจาดีมากค่ะ ก่อนถึงป้ายก็บอกผู้โดยสารทุกครั้ง มีผู้โดยสารขึ้นใหม่ก็ต้อนรับดีมากค่ะ อยากให้คันอื่นๆนำไปเป็นตัวอย่าง ขอชื่นชมค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ