ชื่นชมบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชื่นชมพนักงานกระเป๋ารถเมย์ สาย34 เลขรถ ตอน21:05 ให้บริการดี แนะนำการขึ้นรถ บอกทางว่าถึงป้ายไหนแล้ว พูดจาสุภาพ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย34 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอให้ผู้ดดยสารเเจ้ง เบอร์ข้างรถหรือทะเบียนรถคันดั่งกล่าวเข้ามาทาง ขสมก.จะได้ทำเรื่องชมเชยต่อไปได้ ว่าเป็นพนักงานคนไหนที่ให้บริการดี แนะนำการขึ้นรถ บอกทางว่าถึงป้ายไหนแล้ว พูดจาสุภาพ ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ