ชื่นชมคนขับรถและคุณบุบผา โสอิติกุล เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการสาย 145

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ดิฉันได้ใช้บริการรถเมล์สาย 145 ทะเบียนรถ 118296 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 06.40 น.จากหน้าห้างซีคอนสแควร์ มีความประทับใจดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่พูดจาไพเราะ มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ผู้โดยสาร คอยบอกป้ายแต่ละจุดให้ผู้โดยสารรับทราบ อีกทั้งยังบอกให้ผู้โดยสาร ระมัดระวังเวลาขึ้นลงอีกด้วย 2. คนขับรถ ขับรถด้วยความสุภาพ ไม่ขับรถหวาดเสียว และจอดตรงป้าย 3. สภาพภายในรถสะอาดดีมากค่ะ