ชื่นชมการให้บริการของพนักงาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสารชาย ปอ.510 ประมาณช่วง 6 โมงเช้า ของวันที่ 23 มกราคม 2561 หมายเลขข้างรถ 1-44168 ทางด่วนโทลเวย์-อนุสาวรีย์ฯ ลงช่องทางลงหอวัง พนักงานบริการดีสุภาพ ตั้งใจให้บริการมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการขสมก.