ชื่นชมการให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานเก็บค่าโดยสารรถสาย511 หมายเลขข้างรถ3-70449 วันที่8กันยายนถึงเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเวลา17.50 ให้การพูดการให้บริการคำแนะนำดีมากขอชื่นชม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ