ชื่นชมการปล่อยรถ141ช่วงเช้าเวลาเร่งด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงเช้าปล่อยรถเยอะดีแล้วค่ะขอให้มำแบบนี้ต่อไป แต่อยากให้ปรับปรุงตอนเย็นช่วงเวลาเร่งด่วนอยากให้ปล่อยรถมากกว่านี้ ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ