ชื่นชมการบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ 105 หมายเลย 5-40391กระเป๋าบริการดีพูดคล่องละเอียดฉับไวพูดดีกับผู้โดยสารรวมถึงคนขับด้วยขับรถดีไม่เร็วไม่ช้า

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป