ชื่นชมการบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชื่นชม พขร ชาย สาย 24 เลขข้างรถ 850330 เลขทะเบียน 119615 (ขึ้นวันนี้เวลา 7.30 ตรงป้ายสี่แยกถนนสามัคคี) ทุกครั้งที่จอดรับผู้โดยสารจะกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น ชื่นชม พกส หลายๆ สาย หลายๆ ท่าน ที่แจ้งชื่อป้ายรถเมล์ระหว่างทาง มีประโยชน์มากๆ ช่วยให้ผู้โดยสารทราบว่าถึงระยะไหนแล้ว