ชื่นชมการทำงานบริการด้วยใจของกระเป๋ารถเมล์ 134 รถ 7-3069

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คุณน้ากระเป๋ารถเมล์ใจดีมากไม่ได้ถามชื่อแต่เป็นผู้หญิงผมสั้นตัวผอม บริการได้ดีมากพูดจาไพเราะมาก จากใจคนที่ทำงานบริการเหมือนกันมองเห็นได้ว่ากระเป๋ารถเมล์คนนี้ทำงานด้วยใจจริงๆ พูดจาอ่อนโยนมากๆ อยากให้องค์ตอบแทนเล็กๆน้อยๆให้เขามีกำลังใจทำงานต่อไปค่ะ ใช้บริการรถเมล์ 134 รถ 7-3069 ขาไปหมอชิต ช่วงเวลา3ทุ่ม (รถเมล์จอดป้ายบางใหญ่3ทุ่ม 10นาที)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป