ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เพื่อนมาจากต่างประเทศทำของหล่นไว้บนรถเมล์ ซึ่งเจ้าหน้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 4 (อู่คลองเตย) หลายท่าน โดยเฉพาะนายอู่ ให้การช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยม สร้างความประทับใจให้แก่เพื่อนชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่คิดว่าจะได้คืน ขอขอบคุณในน้ำใจนี้และขอให้การดำเนินงานของ ขสมก. ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการขสมก.