ชื่นชมการทำงานของพนักงานสาย 114

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 9 ธ.ค. 62 ได้นังรถเมล์สาย 114 ขึ้นจากเรือนจำคลองเปรมจะไป btsหมอชิต พบพนักงานเก็บค่าโดยสารคุณสุวโรจน์ ปงชาคำ หมายเลขรถ 7-3076 ประทับใจในการให้บริการนะค่ะ ผู้โดยสารขึ้น-ลงรถ กล่าวสวัสดีครับเชิญครับ-ขอบคุณครับทุกครั้ง กริยาท่าทางใจเย็น พูดจาสุภาพเรียบร้อย ให้ขอมูลการต่อรถที่ดี ซึ่งปัจจุบันพบเห็นน้อยมาก ขอชมเชย ถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรค่ะ ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ขสมก.สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจในการบริการ มาบริการประชาชนค่ะ ขอให้รักษาความดีในการปฏิบัติหน้าที่นี้ไว้ตลอดไปค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ