ชื่นชมกระเป๋า สาย 516

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมกระเป๋า สาย516 เลขข้างตัวรถ 7-3011 ช่วงเวลา 1745 ณ สะพานปิ่นเกล้า เเม้จะะเจอเเรงกดดันจากผู้โดยสารที่มีกิริยามารยาทพูดจาไม่ดี เเต่กระเป๋าได้ควบคุมอารมย์ได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชมครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ