ชื่นชมกระเป๋ารถเมล์522

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สอบถามเกี่ยวกับรถที่วิ่งเที่ยวสุดท้ายค่ะ กระเป๋ารถเมล์คนนี้ตอบดีมาก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการโดยสารรถสายอื่นที่มาเส้นทางเดียวกันอย่างดี และยิ้มให้ผู้โดยสาร รถเมล์สาย 522 วันจันทร์ที่ 11 พ.ค. 2558 ทะเบียน 14-4122