ชื่นชมกระเป๋ารถเมล์ 166

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันเสาร์ที่9มิถุนายน รถเมล์แดงไปศูนย์ราชการป้ายทะเบียนลงท้าย0554 เมื่อมีหญิงชรา กระเป๋ารถเมล์ได้จูงจากบนรถและลงบันไดด้านนอกรถโดยสาร รู้สึกการใส่ใจของพนักงานมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.166 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ