ชื่นชมกระเป๋ารถเมล์หญิงสาย134ค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋ารถเมล์สาย134 ทะเบียน 7-3018 12-2353 บริการดีมากค่ะ ทั้งคนขับและกระเป๋ารถเป็นผู้หญิงสุภาพดูแลดีตลอดการเดินทางค่ะ ในสายนี้บริการดีหลายคันเลยค่ะ โดยเฉพาะช่วง11โมง-บ่าย2 ถเาขึ้นจากเดอะมอล์มักจะเจอกระเป๋ารถที่พูดจาสุภาพ ใจดี ไม่เหวี่ยงวีนได้บ่อยกว่าช่วงเวลาอื่น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป