ชื่นชมกระเป๋ารถเมล์สาย 509 จากสะพานควายมาการไฟฟ้าจรัญ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมคุณ สุภานัน โอเจริญ พนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทางสาย 509 จากหมอชิตไปบางแค ดูแลผู้โดยสารดีมาก สังเกตเห็นผู้โดยสารที่มีกระเป๋าเดินทางก็ช่วยถือขึ้นรถ ช่วยจูงผู้สูงอายุขึ้นรถ และจัดหาที่นั่งและที่ยืนที่สะดวกให้อย่างสุภาพและเอาใจใส่ อยากเป็นกำลังใจให้คุณ สุภานัน บริการดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ