ชื่นชมกระเป๋ารถเมย์ยูโรสาย 80 หมายเลข 6-55160

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ยูโรสาย80 หมายเลข 6-55160 เวลาประมาน 21.15 เห็นผู้โดยสารท่านหนึ่งแจ้งกระเป๋าบนรถว่าขอบยางบริเวณหน้าต่างหลุดทำให้มีลักษณะมีคม กระเป๋ารถเมย์ได้ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีด้วยความรวดเร็ว ไม่ละเลยปัญหาของผู้โดยสาร มีความกระตือรือร้นแก้ปัญหาทันที แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจบริการประชาชนอย่างเต็มที่ ผมจึงขอฝากให้ทางขสมก.สนับสนุนและรักษาบุคลากรแบบนี้ไว้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรเรียกคืนความเชื่อมั่นต่อสายตาประชาชน สุดท้ายนี้ฝากทางขสมก.ให้ชื่นชมกระเป๋าท่านนั้นเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เขตการเดินรถที 5 จัดทำประกาศชมเชยพนักงานคนดังกล่าว เพือเป็นแบบอย่างทีดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานต่อไป (ขอบคุณที่ใช้บริการ) จึงเรียนมาเพื่อทราบ