ชื่นชมกระเป๋ารถสีเหลือง(ท่าอิฐ)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชื่นชมกระเป๋าสาย 203-108มากค่ะ พูดจาบริการดีเป็นมิตร แถมคนแก่ขึ้นมาค่าโดยสารไม่พอจ่าย ขอไม่เก็บค่าโดยสารด้วย แถมให้ความช่วยเหลือสูงอายุขึ้นลง น่ารักดีค่ะ