ชี้แจงคำถามเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
-
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 10, 2560
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
0.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: