ชี้แจงความเห็น เกี่ยวกับโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV)พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
อังคาร, กันยายน 26, 2560 - ศุกร์, กันยายน 29, 2560
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
0.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: