ชินเขต - เซ็นทรัลรามอินทรา, ชินเขต - สนามบินสุวรรณภูมิ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถาม 2 เส้นทางครับ 1. ชินเขต - เซ็นทรัลรามอินทรา 2. ชินเขต - สนามบินสุวรรณภูมิ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช่สาย 114,522 ลงราบ 11 ต่อ 26 ผ่านครับหรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช่สาย 134 ลงรพ.วิภาวดี ต่อ 555 ผ่านครับหรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ