ชมเชย A4

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันอังคารที่ 13 มิ.ย. ประมาณ 14.50 น. ได้นั่งรถ A4 จากสนามบินดอนเมือง (บริเวณประตู 6) ระหว่างทาง พนักงานก็แนะนำผู้โดยสารหลายท่านว่าจะต้องลงป้ายใด และต่อรถอย่างไร ที่ป้ายวัดราชนัดดา ดิฉันมีสัมภาระหลายชิ้น พนักงานเก็บค่าโดยสาร (หญิง) ก็ได้ช่วยยกกระเป๋ามาไว้ที่ประตูรถ พนักงานขับรถ (ชาย) ก็จอดเทียบฟุตบาท และรอจนดิฉันลงรถพร้อมสัมภาระเรียบร้อยจึงออกรถ ชื่นชมบริการของทั้ง 2 ท่านมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ