ชมเชย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บ่ายวันนี้ขึ้นรถแดงสาย66 คนขับชื่อสุชาติ กระเป๋าชื่อ ไมตรี ใจดี น่ารักมาก ดูแลดีมากให้ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ขับจอดชิดป้าย รอคนขึ้นลงอย่างดี กระเป๋าจูง สว.ทั้งขึ้นและลง แนะนำให้นั่งก่อนอย่าพึ่งลุกพร้อมกดกริ่งให้ ช่วยถือของขึ้น-ของให้ สว.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ