ชมเชย สาย 75 รถ 6.50

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชม พนักงาน ทั้งคนขับ และคนเก็บเงิน สาย 75 รถร้อน 6.50 บาท เบอร์ทะเบียนรถ 12-0365 กรุงเทพมหานคร คนขับ กับ ลุงกระเป๋า น่าจะเป็นพ่อลูกกัน พูดจาดี ช่วยเหลือคนอื่น แล้วก็พูดจาฟังชัด ป้ายไหนเป็นป้ายไหน ส่วนคนขับก็ใจเย็น ขนาดโดนรถร่วม แซง ก็ยังควบคุมอารมณ์ได้ ขอชื่นชม ของพี่คนขับและลุงกระเป๋า 1 ท่านนี้ด้วยคะ ปล. มีพัด คลายด้วย ขอบคุณนะคะที่บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 75 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ