ชมเชย รถโดยสารร่วมบริการ สาย 104-8

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ด้วยกระผมได้เดินทางจากตลาดบางเขน มาที่ Bts จตุจักร โดยรถร่วมบริการ สาย 104-8 เวลา 08.30 น. โดยได้ลืมกระเป๋าสะพายหลังซึ่งบรรจุเสีื้้อผ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ จำนวนหนึ่ง จึงดำิเนินการดังนี้ 1.สอบถาม สายด่วน 1348 แจ้งว่าไม่มีหมายเลขติดต่อและสามาถติดต่อรถร่วมบริการได้ ให้ติดต่อที่บริษัทรถร่วม104ดังกล่าว และรับหมายเลขโทรศัพท์ฺของผมไว้กรณีได้รับของคืน 2.กระผมจึงเดินทางไปที่หมอชิต2 พบกับนายท่าบริษัทรถร่วมบริการ สาย 104 ชื่อคุณเอ๋ สุธาดา โดยนายท่าแจ้งว่า คุณประเสริฐ พนักงานขับรถ และคุณชูศรี พนักงานเก็บตั๋ว ได้นำกระเป๋าที่ลืมไว้มาฝากไว้ที่นายท่าแล้ว กระผมได้รับกระเป๋าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณและชื่นชม 1. คุณชูศรี พนักงานเก็บตั๋วสาย 104-8 2.คุณประเสริฐ พนักงานขับรถสาย104-8 3.คุณสุธาดา นายท่าสาย104 เป็นอย่างมาก นายณัฐพงศ์ นวธาตรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 6338 57887

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องชมเชยพนักงานประจำรถสายที่ 104-8 และนายท่าปล่อยรถ แล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ