ชมเชย พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บเงิน รถ A1

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
นักงานขับรถ และพนักงานเก็บเงิน รถ A1 วันที่ 7 มิ.ย. โดยขึ้นจากสนามบินดอนเมือง(10.00น.) ไปลงที่สวนจตุจักร โดยพนักงานได้ให้บริการดีมาก โดยมีเลขข้อมูลจากหน้ารถประมาณนี้ค่ะ (1-70273, 16-2065)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.