ชมเชย พขร. และพนง.เก็บค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 5 มิ.ย.61 ช่วงเวลาประมาณเกือบๆ 18.00 ได้ใช้บริการรถเมล์ สาย 136 เลขประจำรถ 4-80264 ไปลงที่เซ็นทรัลพระราม 9 พขร.และพนักงานเก็บค่าโดยสาร บริการดีคะ ใจดีด้วย ขอชมเชยคะ จริงๆ แล้ว สายอื่นๆ ของขสมก.ก็บริการดีนะคะ แต่ลืมจดรายละเอียดของรถไว้คะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 136 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป