ชมเชย พขร พกส สาย 73

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยและฝากชื่นชม พขร พกส สาย 73ปอ รถเลขที่49 เลข 8-55030 เวลา 6 น วันที่ 12 ธด จากดินแดงไปสะพานพุธครับ บริการสุดยอดครับ ทักทาย ผดส ทุกคนที่ขึ้นรถเลยครับ น่ารักครับ