ชมเชย พกส.สาย 4

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชย พกส.หญิงสาย 4 ไม่แน่ใจว่าชื่อ อมรรัตน์ หรือเปล่า ผมบ๊อบสั้น รถ4-4028 วันที่ใช้บริการ 31 ธค.66 ประมาณ 10 โมงเศษ พกส.บริการดี ยิ้มแย้ม ทักทายผุ้โดยสาร เวลาผู้สูงอายุลงป้าย เดินช้านางก็กล่าวขอโทษผู้โดยสารคนอื่น ถ้า พกส.เป็นแบบนี้ทุกคน รถเมล์ไทยคงน่าขึ้นเยอะเลยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไ